Temppeli
Berealaisille!

Kotisivut Pekka Ruotsala
ja Olli Ruotsala


berealainen@outlook.com
Getsemane
Pekan sivuille
Ollin sivuille

 Apt. 17:10. Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan.
 Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.
11. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset;
 he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

Berealaiset kuuntelivat Paavalin ja Silaan opetusta, heidän sydämensä maaperä oli hyvä;
he ottivat opetetun sanan vastaan hyvin halukkaasti.  He eivät tyytyneet vain ottamaan vastaan vaan
 he tutkivat kirjoituksia joka päivä, oliko veljien opetus kirjoitusten mukaista.

Samoin on tänäänkin.
Tämän päivän opetuslasten on myös tutkittava kirjoituksia (Vanhaa ja Uutta Testamenttia),
 ovatko tämän ajan opettajien opetukset kirjoitusten mukaista.
Toimi sinäkin kuin berealaiset.
Näilläkin sivuilla kuulemaasi opetusta kuuntele ja tutki kirjoituksia,
onko kuulemasi kirjoitusten mukaista.
Ota se mikä on hyvää.